English content is not available.

រូបភាពនៅខាងក្រោមនេះគឺជាសកម្មភាពរបស់និស្សិតផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍ ជំនាន់ទី4 ឆ្នាំទី2 ឆមាសទី2 កំពុងធ្វើការអនុវត្តន៍ផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍របស់សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្រ្ត។ ក្រៅអំពីនេះ  សាកលវិទ្យាល័យក៏មានកម្មវិធីបញ្ចូននិស្សិតឲ្យចុះកម្មសិក្សានៅតាមន្ទីរពេទ្យដែលជាដៃគូនានាផងដែរ។