English content is not available.

កាលពីថ្ងៃទី ១២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ កន្លងទៅនេះ ក្រុមការងារក៏ដូចជានិស្សិតជំនាញមន្ទីរពិសោធន៍ បានរៀបចំជាស្តង់ដើម្បីដាក់បង្ហាញនូវសមទ្ធិផលរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើកន្លងមក ក៏ដូចជាមានការដាក់បង្ហា ញនូវឧបករណ៍ពិសោធន៍មួយចំនួនជូនទៅដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់បានទស្សនាផងដែរ។