English content is not available.

ដើម្បីលើកទឹកចិត្ត​ដល់និស្សិតក្នុងការចុះអនុវត្តន៍ជំនាញគ្លីនិកនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនានា បុគ្គលិកផ្នែកឆ្មប​តែងតែចុះទៅសួរសុខទុក្ខនិងពិនិត្យតាមដានរាល់សកម្មភាពនិងវាយតម្លៃលើការអនុវត្តន៍ផ្ទាល់របស់និស្សិតនៅមន្ទីរពេទ្យ ។